Page 30 - 4 Katalog Fittings Juni 2019
P. 30

   puteus
 Anschlussverschraubung
Anschlussverschraubung
Anschlussverschraubung
Anschlussverschraubung
Abstellraccord gerade, verchromt
  Art.-Nr.:
Abm.:
35714 5
3/8" x 1/2" x 62 mm
35715 2
1/2" x 1/2" x 62 mm
35716 9
1/2" x 3/4" x 65 mm
  Abstellraccord exzentrisch, 5 mm, verchromt
  Art.-Nr.:
Abm.:
35720 6
3/8" x 1/2" x 62 mm
35721 3
1/2" x 1/2" x 62 mm
35722 0
1/2" x 3/4" x 65 mm
  Abstellraccord exzentrisch, 17 mm, verchromt
  Art.-Nr.:
Abm.:
35725 1
3/8" x 1/2" x 82 mm
35726 8
1/2" x 1/2" x 82 mm
35727 5
1/2" x 3/4" x 85 mm
  Abstellraccord, gerade, verchromt, poliert, mit Schraubrosette
  Art.-Nr.:
Abm.:
35738 1
1/2" x 1/2" x 72 mm
35739 8
1/2" x 3/4" x 75 mm
   – 28 –
  


   28   29   30   31   32